توضیحات

خاموش کننده کپسول آتش نشانی 1 کیلوی پودری

 

خاموش کننده آتش نشانی 1 کیلویی پودری
Fire extinguisher powder and gas

موارد استفاده :

از خاموش کننده های دستی با توجه به مواد اطفائی داخل آن می توان در موارد زیر سود برد

لحظات اولیه شروع آتش سوزی

حریق ها ی کوچک وموضعی

حریق ابتدای خودرو

این خاموش کننده بهترین گزینه در خوروهای شخصی می باشد.

 

خاموش کننده های دستی برای استفاده در شرایط اضطراری با

هدف به اینکه بتواند در مراحل اولیه شروع آ تش سوزی از

گسترش آ ن جلوگیری وآتش را اطفاء نماید ساخته شده اند

این نوع کپسول با توجه به پودر داخل آن ، در زمان حریق مانند پتو عمل کرده و آتش را خاموش میکند.

این نوع کپسول می تواند بهترین گزینه در استفاده جهت خاموش کردن حریق در محیط های باز باشد

تخفیف ویژه ارگانها – مدارس کشور و مسکن های مهر و انبوه سازان و اداره اوقاف و…

شرکت جهت فروش دستگاههای در شهرستانها ، نماینده فعال می پزیرد.
{C}{C}{C}
{C}{C}{C}

در نهایت این فروشگاه از حسن انتخاب شما کمال تشکر را دارد

در زمان حریق خونسردی خود را حفظ کنید
شماره آتش نشانی 125

 

توضیحات کالانظرات
نکات مهم :

درصورت امکان در یک حریق آموزشی از کپسول استفاده و دو باره شارژ گردد

هر یک سال یکبار تست کامل کپسول توسط یک شرکت معتبر مورد تائید صنف ابزار فروشان و همچنین دارا بودن کارت در شناسنامه کپسول موجود باشد

بازدید روزانه و هفتگی و مشاهده فشار سنج

بازدید ماهیانه و بررسی دقیق تر

آزمایش سالیانه با استفاده آ ن در حریق آ موزشی

انجام تست بدنه هر دوسال یکبارو بدلیل دائما تحت فشار بودن بدنه این تست باید خیلی دقیق انجام شود

حداقل زمان تخلیه انواع کپسول

تا دوکیلو گرم و حجم سه لیتر 6 ثانیه

سه تا شش کیلو گرم 6 لیتر 9 ثانیه

شش تا ده کبلو گرم 10 لیتر 12 ثانیه

بالا تر از ده کیلو گرم بالاتر از ده لیتر 15 ثانیه