توضیحات

خاموش کننده آتش نشانی 3 کیلو co2 – c Fire extinguisher co

کپسول آتش نشانی گازکربنیک سه کیلوی (Fire extinguisher co2 )
خاموش کننده محتوی دو سوم گاز CO2 که تحت فشار800 تا 900 PSI به صورت مایع بوده و به همین علت بدنه این کپسول فشار بسیار شدیدی را تحمل می کند

لذا- الزام قانونی وجود دارد که بدنه از جنس فولا د و بدون درز و جوشکاری باشد

گاز CO2 به دلیل سنگین تر بودن از هوا و همچنین غیر قابل احتراق بودن در موقع اطفاء بخوبی سطح حریق راپوشانده و باسرد کردن و کاهش اکسیژن باعث خاموششدن حریق میگردد.

تخفیف ویژه ارگانها – مدارس کشور و مسکن های مهر و انبوه سازان و اداره اوقاف و…

شرکت جهت فروش دستگاههای در شهرستانها ، نماینده فعال می پزیرد.

در نهایت این فروشگاه از حسن انتخاب شما کمال تشکر را دارد